Lớp 3 / Môn Tiếng Việt / Tuần 1 / Tập đọc: Cậu bé thông minh


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Trong bài tập đọc Cậu bé thông minh, người cùng cậu bé lên kinh thành là: .

Đáp án

Trong bài tập đọc Cậu bé thông minh, người cùng cậu bé lên kinh thành là: .

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích