Lớp 3 / Môn Tiếng Việt / Tuần 1 / Tập đọc: Cậu bé thông minh
Câu hỏi

Trong bài tập đọc Cậu bé thông minh, người cùng cậu bé lên kinh thành là: .

Đáp án

Trong bài tập đọc Cậu bé thông minh, người cùng cậu bé lên kinh thành là: .

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích