Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 25 / Tập đọc: Cái nhãn vở


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy sắp xếp các từ sau thành một câu hoàn chỉnh:

  • rất
  • trang bìa
  • đẹp
  • chiếc nhãn vở
  • trang trí
  • một
  • giữa

Đáp án của bạn là:

Đáp án

( Chú ý: Dạng bài tập sắp xếp - học sinh kéo thả sắp xếp các lựa chọn theo thứ tự đúng )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích