Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 26 / Tập đọc: Cái Bống


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Dựa vào bài tập đọc Cái Bống (SGK Tiếng việt 1 tập 2 – trang 58), em hãy kéo thả đáp án thích hợp vào chỗ trống:

  • khéo sảy, khéo sàng, nấu cơm
  • nấu cơm, đi chợ
  • khéo sảy, khéo sàng, gánh đỡ
a. Những việc mẹ Bống làm là:
.
b. Những việc Bống làm giúp mẹ là:
.
Đáp án
a. Những việc mẹ Bống làm là:
.
b. Những việc Bống làm giúp mẹ là:
.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích