Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 10 / Tập đọc: Bưu thiếp


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Tấm bưu thiếp được miêu tả như thế nào?
Đáp án
Tấm bưu thiếp được miêu tả như thế nào?
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích