Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 15 / Tập đọc: Bé Hoa


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh :

  • yêu em
  • rất thích
  • đưa võng
  • ru em ngủ
  • Hoa

Đáp án của bạn là:

Đáp án

( Chú ý: Dạng bài tập sắp xếp - học sinh kéo thả sắp xếp các lựa chọn theo thứ tự đúng )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích