Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 26 / Tập đọc: Bàn tay mẹ


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy kéo thả đáp án thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu văn sau:

  • đôi bàn tay
  • ngón tay
  • của mẹ
Bình yêu lắm
rám nắng, các
gầy gầy, xương xương
.
Đáp án
Bình yêu lắm
rám nắng, các
gầy gầy, xương xương
.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích