Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 8 / Tập đọc: Bàn tay dịu dàng


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Lựa chọn nào nêu đúng nội dung của bài tập đọc Bàn tay dịu dàng ?

Đáp án

Lựa chọn nào nêu đúng nội dung của bài tập đọc Bàn tay dịu dàng ?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích