Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 3 / Tập đọc: Bạn của Nai Nhỏ


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Học xong câu chuyện Bạn của Nai Nhỏ, em biết được vì sao cha Nai Nhỏ vui lòng cho con trai bé bóng của mình đi chơi xa ?

Đáp án

Học xong câu chuyện Bạn của Nai Nhỏ, em biết được vì sao cha Nai Nhỏ vui lòng cho con trai bé bóng của mình đi chơi xa ?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích