Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 34 / Tập đọc: Bác đưa thư


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Dựa vào bài "Bác đưa thư" (SGK Tiếng Việt 1, tập 2, trang 136), em hãy kéo, thả đáp án đúng vào ô trống:

  • mừng quýnh
  • nhễ nhại
a. Khi nhận được thư của bố, Minh
.
b. Minh đã đưa cốc nước mát lạnh cho bác đưa thư vì thấy bác mồ hôi
.
Đáp án
a. Khi nhận được thư của bố, Minh
.
b. Minh đã đưa cốc nước mát lạnh cho bác đưa thư vì thấy bác mồ hôi
.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích