Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 35 / Tập đọc: Anh hùng biển cả


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Dựa vào bài "Anh hùng biển cả" ( SGK Tiếng Việt 1, tập 2, trang 145), em hãy kéo, thả đáp án đúng vào ô trống:

  • con
  • bơi
a. Cá heo là tay
giỏi nhất của biển.
b. Cá heo sinh
và nuôi con bằng sữa.
Đáp án
a. Cá heo là tay
giỏi nhất của biển.
b. Cá heo sinh
và nuôi con bằng sữa.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích