Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 27 / Tập đọc: Ai dậy sớm


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Dựa vào bài tập đọc Ai dậy sớm (SGK Tiếng việt 1 tập 2 – trang 67), em hãy kéo thả đáp án thích hợp vào chỗ trống :

  • vừng đông
  • cả đất trời
  • hoa ngát hương
Khi dậy sớm, chờ đón em ngoài vườn là
, ngoài đồng là
, trên đồi là
.
Đáp án
Khi dậy sớm, chờ đón em ngoài vườn là
, ngoài đồng là
, trên đồi là
.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích