Lớp 5 / Môn Khoa học / Tuần 1 / Sự sinh sản
Câu hỏi

Những thế hệ trong gia đình dưới đây gồm những ai?

Đáp án

Những thế hệ trong gia đình dưới đây gồm những ai?

Có 0 gợi ý cho câu hỏi này! 0

Giải thích

(Chú ý: dạng bài trắc nghiệm nhiều lựa chọn - học sinh tìm những lựa chọn mà e cho là đúng)

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích