Lớp 5 / Môn Khoa học / Tuần 1 / Sự sinh sản


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Những thế hệ trong gia đình dưới đây gồm những ai?

Đáp án

Những thế hệ trong gia đình dưới đây gồm những ai?

(Chú ý: dạng bài trắc nghiệm nhiều lựa chọn - học sinh tìm những lựa chọn mà e cho là đúng)

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích