Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 27 / So sánh số có hai chữ số (Tuần 27)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là số .

Đáp án

Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là số .

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích