Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 27 / So sánh số có hai chữ số (Tuần 27)
Câu hỏi

Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là số .

Đáp án

Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là số .

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích