Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 26 / So sánh số có hai chữ số


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả đáp án thích hợp vào ô trống:

  • 86
  • 72
  • 94
  • 13
Cho dãy số sau: 45; 67; 13; 39; 86; 94; 72.
Số lớn nhất là
; số bé nhất là
.
Đáp án
Cho dãy số sau: 45; 67; 13; 39; 86; 94; 72.
Số lớn nhất là
; số bé nhất là
.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích