Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 27 / So sánh các số tròn trăm


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Tìm x biết x là số tròn trăm và 250 < x < 520
Đáp án
Tìm x biết x là số tròn trăm và 250 < x < 520
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích