Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 31 / So sánh các số có ba chữ số (Tuần 31)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.
123cm + 312cm ... 768kg

Đáp án

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.
123cm + 312cm ... 768kg

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích