Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 33 / So sánh các số có ba chữ số


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Tìm chữ số x
Biết 760 < xxx < 900
Đáp án
Tìm chữ số x
Biết 760 < xxx < 900
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích