Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 28 / So sánh các số có ba chữ số


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Số cần điền vào chỗ chấm lần lượt là:

                 246; 248; ...; ...; ...; 256; 258; ...; 262.

Đáp án

Số cần điền vào chỗ chấm lần lượt là:

                 246; 248; ...; ...; ...; 256; 258; ...; 262.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích