Lớp 6 / Môn Lịch Sử / Tuần 1 / Sơ lược về môn lịch sử
Câu hỏi
"Lịch sử là cái gương của muôn đời để chúng ta soi vào. Lịch sử là thầy dạy cuộc sống."
Câu trên đúng hay sai?
Đáp án
"Lịch sử là cái gương của muôn đời để chúng ta soi vào. Lịch sử là thầy dạy cuộc sống."
Câu trên đúng hay sai?
Có 0 gợi ý cho câu hỏi này! 0

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích