Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 4 / Số hạng - Tổng (tuần 4)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Một hình tam giác có cạnh thứ nhất dài 12cm, cạnh thứ nhất dài hơn cạnh thứ hai 3cm và kém cạnh thứ ba 4cm. Độ dài cạnh thứ hai là cm. Độ dài cạnh thứ ba là cm. Cả ba cạnh dài cm.

Đáp án

Một hình tam giác có cạnh thứ nhất dài 12cm, cạnh thứ nhất dài hơn cạnh thứ hai 3cm và kém cạnh thứ ba 4cm. Độ dài cạnh thứ hai là cm. Độ dài cạnh thứ ba là cm. Cả ba cạnh dài cm.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích