Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 3 / Số hạng - Tổng (tuần 3)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kiên làm một phép cộng có tổng số bằng số hạng thứ hai. Vậy số hạng thứ nhất là .

Đáp án

Kiên làm một phép cộng có tổng số bằng số hạng thứ hai. Vậy số hạng thứ nhất là .

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích