Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 2 / Số hạng - Tổng (tuần 2)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Phước có 3 bút chì, một vàng, một đỏ, một xanh. Bút chì vàng dài hơn bút chì đỏ nhưng ngắn hơn bút chì xanh. Vậy, bút chì dài nhất. 

Đáp án

Phước có 3 bút chì, một vàng, một đỏ, một xanh. Bút chì vàng dài hơn bút chì đỏ nhưng ngắn hơn bút chì xanh. Vậy, bút chì dài nhất. 

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích