Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 15 / Số hạng - Tổng (tuần 15)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Tìm x:
85 + x = 69 + 31
Đáp án
Tìm x:
85 + x = 69 + 31
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích