Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 1 / Số hạng - Tổng (tuần 1)
Câu hỏi

Ba số hạng bằng nhau có tổng bằng 9 là : 

= 9

Đáp án

Ba số hạng bằng nhau có tổng bằng 9 là : 

= 9

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích