Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 2 / Số bị trừ - Số trừ - Hiệu


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Cách đây 5 năm bố 30 tuổi, bố hơn An 25 tuổi. Vậy sau 5 năm, tổng số tuổi của 2 bố con là .

Đáp án

Cách đây 5 năm bố 30 tuổi, bố hơn An 25 tuổi. Vậy sau 5 năm, tổng số tuổi của 2 bố con là .

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích