Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 5 / Số 9


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Một chiếc đò chở 8 người khách qua sông. Hỏi trên chiếc đò đó có tất cả bao nhiêu người, biết rằng có 1 bác lái đò?

Đáp án

Một chiếc đò chở 8 người khách qua sông. Hỏi trên chiếc đò đó có tất cả bao nhiêu người, biết rằng có 1 bác lái đò?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích