Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 5 / Số 9
Câu hỏi

Một chiếc đò chở 8 người khách qua sông. Hỏi trên chiếc đò đó có tất cả bao nhiêu người, biết rằng có 1 bác lái đò?

Đáp án

Một chiếc đò chở 8 người khách qua sông. Hỏi trên chiếc đò đó có tất cả bao nhiêu người, biết rằng có 1 bác lái đò?

Có 2 gợi ý cho câu hỏi này! 2

Gợi ý 1

Trên chiếc đò có 8 người khách với 1 người lái đò.

Gợi ý 2

Trên chiếc đò có tất cả 9 người vì 8 + 1 = 9 người

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích