Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 5 / Số 8
Câu hỏi

Hình sau đây có mấy chùm nho?

Đáp án

Hình sau đây có mấy chùm nho?

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích