Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 6 / Số 7 (tuần 6)
Câu hỏi
Số nào liền trước số 8?
Đáp án
Số nào liền trước số 8?
Có 1 gợi ý cho câu hỏi này! 1

Gợi ý 1

Số liền trước số 8 là số nhỏ hơn số đã cho 1 đơn vị

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích