Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 4 / Số 6
Câu hỏi

Cho các số:

     2, 5, 4, 6

Sắp xếp các số đã cho theo thứ tự từ lớn đến bé: , , ,  

Đáp án

Cho các số:

     2, 5, 4, 6

Sắp xếp các số đã cho theo thứ tự từ lớn đến bé: , , ,  

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích