Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 9 / Số 10 (tuần 9)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền số vào ô trống:

Có bao nhiêu con ếch trong hình vẽ?

Đáp án

Điền số vào ô trống:

Có bao nhiêu con ếch trong hình vẽ?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích