Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 9 / Số 10 (tuần 9)
Câu hỏi

Điền số vào ô trống:

Có bao nhiêu con ếch trong hình vẽ?

Đáp án

Điền số vào ô trống:

Có bao nhiêu con ếch trong hình vẽ?

Có 1 gợi ý cho câu hỏi này! 1

Gợi ý 1

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích