Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 17 / Số 10 (Tuần 17)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả số thích hợp vào ô trống:

  • 1
  • 3
  • 2
Cho dãy số: 0; 7; 5; 4; 1; 9; 10
Trong dãy trên có
số nhỏ hơn 10 nhưng lớn hơn 6.
Đáp án
Cho dãy số: 0; 7; 5; 4; 1; 9; 10
Trong dãy trên có
số nhỏ hơn 10 nhưng lớn hơn 6.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích