Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 16 / Số 10 (Tuần 16)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả đáp án vào ô trống thích hợp

Ngăn tủ trên
Ngăn tủ dưới
  • nhiều hơn
  • bằng
  • ít hơn
Số sách ở ngăn tủ trên
số sách ở ngăn tủ dưới.
Đáp án
Số sách ở ngăn tủ trên
số sách ở ngăn tủ dưới.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích