Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 12 / Số 10 (Tuần 12)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả số thích hợp vào ô trống:

  • 5
  • 7
  • 10
  • 8
Hình vẽ trên có
quả ổi.
Đáp án
Hình vẽ trên có
quả ổi.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích