Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 6 / Số 10
Câu hỏi

Hình bên có bao nhiêu hình tam giác?

Đáp án

Hình bên có bao nhiêu hình tam giác?

Có 1 gợi ý cho câu hỏi này! 1

Gợi ý 1

Nhìn vào hình trên ta thấy có 10 hình tam giác đó là hình 1, hình 2, hình 3, hình 4, hình 5, hình 6, hình 7, hình 8, hình 9, hình 10.

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích