Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 26 / Số 1 trong phép nhân và phép chia


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Tính: a x 1 = ?

Đáp án

Tính: a x 1 = ?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích