Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 26 / Số 0 trong phép nhân và phép chia


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Tìm a biết:
8 = a x 1 + 8
Đáp án
Tìm a biết:
8 = a x 1 + 8
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích