Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 9 / Số 0 trong phép cộng (tuần 9)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 3 = 1 + 2 + .....

Đáp án

Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 3 = 1 + 2 + .....

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích