Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 9 / Số 0 trong phép cộng (tuần 9)
Câu hỏi

Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 3 = 1 + 2 + .....

Đáp án

Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 3 = 1 + 2 + .....

Có 3 gợi ý cho câu hỏi này! 3

Gợi ý 1

- Nhận xét 3 = 3. Vậy kết quả của vế phải = 3

Gợi ý 2

- Nhẩm : 1 cộng 2 bằng 3, 3 cộng mấy bằng 3 ?

Gợi ý 3

- 3 cộng 0 bằng 3, vậy số cần điền vào chỗ chấm là : 0

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích