Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 8 / Số 0 trong phép cộng


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
2 + 2 < … + 5 < 6

Đáp án

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
2 + 2 < … + 5 < 6

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích