Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 8 / Số 0 trong phép cộng
Câu hỏi

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
2 + 2 < … + 5 < 6

Đáp án

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
2 + 2 < … + 5 < 6

Có 2 gợi ý cho câu hỏi này! 2

Gợi ý 1

Tính kết quả vế trái: 2 + 2 = 4

Gợi ý 2

So sánh kết quả của 2 vế:
4 < … + 5 < 6
Ta thấy 4 < 5 < 6

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích