Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 5 / Số 0
Câu hỏi
Tú được bố cho đi câu cá. Buổi sáng, Tú câu được 4 con cá. Buổi chiều, Tú không câu được con cá nào. Hỏi cả ngày Tú câu được bao nhiêu con cá?
Đáp án
Tú được bố cho đi câu cá. Buổi sáng, Tú câu được 4 con cá. Buổi chiều, Tú không câu được con cá nào. Hỏi cả ngày Tú câu được bao nhiêu con cá?
Có 2 gợi ý cho câu hỏi này! 2

Gợi ý 1

Buổi sáng, Tú câu được số cá là: 4 con cá
Buổi chiều, Tú câu được số cá là: 0 con cá

Gợi ý 2

Cả ngày Tú câu được số cá là:
4 + 0

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích