Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 5 / Số 0


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Tú được bố cho đi câu cá. Buổi sáng, Tú câu được 4 con cá. Buổi chiều, Tú không câu được con cá nào. Hỏi cả ngày Tú câu được bao nhiêu con cá?
Đáp án
Tú được bố cho đi câu cá. Buổi sáng, Tú câu được 4 con cá. Buổi chiều, Tú không câu được con cá nào. Hỏi cả ngày Tú câu được bao nhiêu con cá?
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích