Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 5 / s, r (sẻ, rễ)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Tìm từ viết sai chính tả?
Đáp án
Tìm từ viết sai chính tả?
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích