Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 6 / q - qu, gi (quê, già)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ chấm sao cho được từ đúng:
…iếng khoan; …a nhân; thân …en
Đáp án
Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ chấm sao cho được từ đúng:
…iếng khoan; …a nhân; thân …en
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích