Lớp 6 / Môn Địa Lý / Tuần 4 / Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lý


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Phát biểu nào sau đây là đúng?
Đáp án
Phát biểu nào sau đây là đúng?
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích