Lớp 3 / Môn Tự nhiên xã hội / Tuần 2 / Phòng bệnh đường hô hấp


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Việc không nên làm để phòng bệnh đường hô hấp.

Đáp án

Việc không nên làm để phòng bệnh đường hô hấp.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích