Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 15 / Phép trừ trong phạm vi 9 (Tuần 15)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả số thích hợp vào ô trống để hoàn thành bảng sau:

  • 4
  • 5
  • 2
  • 1
   9      6    5
7
3
4
8
 

Đáp án
   9      6    5
7
3
4
8
 

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích