Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 14 / Phép trừ trong phạm vi 9
Câu hỏi

          Tìm số còn thiếu:

Đáp án

          Tìm số còn thiếu:

Có 4 gợi ý cho câu hỏi này! 4

Gợi ý 1

Quan sát hình vẽ có phép tính: Hàng ngang là phép tính cộng
Hàng dọc là phép tính trừ

Gợi ý 2

Thực hiện phép tính hàng ngang trước rồi thức hiện phép tính hàng dọc sau.
3 cộng mấy bằng 9 ?

Gợi ý 3

3 cộng 6 bằng 9

Gợi ý 4

Thực hiện phép tính hàng dọc:
8 trừ 6 bằng mấy ?

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích