Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 14 / Phép trừ trong phạm vi 9


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

          Tìm số còn thiếu:

Đáp án

          Tìm số còn thiếu:

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích