Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 14 / Phép trừ trong phạm vi 8


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả phép tính vào ô trống tương ứng với mỗi hình vẽ.

  • 8 - 3 = 6
  • 8 - 4 = 4
  • 8 - 6 = 2
  • 8 - 3 = 5
  • 8 - 4 = 5
Đáp án

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích