Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 13 / Phép trừ trong phạm vi 7


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả số thích hợp vào ô trống:

Trên cây có 7 con chim, sau đó có 5 con bay đi. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu con chim?

  • 5
  • 3
  • 2
Số con chim còn lại là: 7 -
=
(con chim)
Đáp án
Số con chim còn lại là: 7 -
=
(con chim)

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích