Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 12 / Phép trừ trong phạm vi 6


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả số để được phép tính phù hợp với hình sau:

  • 4
  • 2
  • 6
  • 5
  • 3
- 2 =
Đáp án
- 2 =

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích