Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 12 / Phép trừ trong phạm vi 5 (Tuần 12)
Câu hỏi

Kéo thả số vào ô trống để được phép tính phù hợp với hình ảnh:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 4
- 2 =
Đáp án
- 2 =

Giải thích

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích