Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 11 / Phép trừ trong phạm vi 5 (Tuần 11)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả số thích hợp vào ô trống:

  • 6
  • 1
  • 5
  • 2
  • 8
  • 3
  • 0
5 - 1 -
= 3
- 1 - 2 = 2
4 - 1 -
= 0
3 -
- 1 = 2 
Đáp án
5 - 1 -
= 3
- 1 - 2 = 2
4 - 1 -
= 0
3 -
- 1 = 2 

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích